Nyheter

Mailservern klar, webservern nästa


Underhållet av mailservern är nu, efter viss möda, äntligen klart, så nu borde den vara snabbare.

 

Nästa man till rakning är webservern, som vi börjar med kl. 17.00 på måndag den 16.  Webservern ska inte undergå tillnärmelsevis lika omfattande underhåll som mailservern, men ska uppgraderas (t.ex. från PHP 5.2.6 till PHP 5.3.3, från MySQL 5.0.51 till 5.1.49, etc.).  Detta skulle teoretiskt sett kunna orsaka att vissa webhotell strular, men vi finns på plats och ska kontrollera att allt fungerar efter uppgraderingen, och fixa allt som mot förmodan skulle inträffa.