Nyheter

Webserver kortare avbrott fredag e.m.


De senaste dagarnas problem med webservern har nu åtgärdats genom att en krånglande hårddisk inaktiverats.  Den behöver dock fortfarande ersättas, varför vi kort tar ner webservern kl. 16.30 idag fredag.  Servern tas upp igen så fort som möjligt, rimligtvis inom några minuter.