Domänanalys


Ibland kan det vara bra att känna till konkurrensen för att få en förståelse hur ens domänportfölj ser ut på marknaden.

Hur stor marknadsandel har Ni?


Bara för att Ni finns på nätet betyder inte att det är lätt att hitta Er. Framförallt inte om de namn Ni använder nyttjas av andra.
Genom att vi gör en visuell strategisk domänanalys får Ni en översikt hur "Era" namn används på Internet och hur stor procent av de strategiskt viktiga topp-domänerna Ni verkligen har. Det är ett bra sätt att via analysen börja sin domänstrategi för att avgöra nästa steg i att stärka sin position på nätet.

Kontakta Er client manager för mer information eller för att inleda ett första steg mot en seriös strategi för domänhantering.