Domänjuridik

Internet är globalt och möjliggör marknadsföring på sätt som inte tidigare varit möjligt. Det är relativt billigt att sätta upp en hemsida och nå många potentiella kunder. Det gör det också lättare för den som vill utnyttja andras varumärken för egen vinning at nå ut till samma mottagare.

Vi kan hjälpa er om ni råkat ut för varumärkesintrång. Det börjar normalt med en utredning där vi säkrar bevisning, går igenom förutsättningarna och sammanställer en rapport med förslag på åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är varningsbrev, alternativt tvistlösningsförfarande eller domstol vilka vi hanterar på NMU eller med hjälp av vår partner.

Vi på NMU kan hjälpa er förebygga, upptäcka och stoppa varumärkesintrång. Hör av er för mer information.