Domänstrategi


Genom en intern domänpolicy registrerar Ni bara de domäner som är av strategiskt intresse för Er verksamhet.
Detta är det första viktiga skydd mot missbruk av Era varumärkesrättigheter i form av domäner.

Varför viktigt?
Samtliga generiska domäner (.com, .net, .org, .info, .biz, .mobi, .name .aero, .cat, .coop, .jobs, .museum, .pro, .tel .travel) och ett flertal ccTLDs (landsdomäner) är fria för vem som helst att registrera. Den egentliga regeln är först-till-kvarn.

Den ökade efterfrågan på ccTLDs, har också
lett till ökat missbruk av skyddade namn. Eftersom varje enskild ccTLD registrator sätter upp sina egna regler för att sälja, handha och administrera dessa domäner, innebär detta svårigheter för ägaren av ett varumärke att göra anspråk på ett domännamn som blivit registrerat av annan part.

Endast 23% av samltliga ccTLDs är kopplade till någon form av tvistlösningssystem. Att på rättslig väg försöka få tillbaka ett domännam kan därför bli en kostsam historia.

Dessutom fortsätter cyberbrottslingar att generera Internet trafik till falska hemsidor genom att registrera domäner som är snarlika med ansedda företag. Om förebyggande åtgärder inte vidtas,
leder det ofta till skadat rykte och juridiska strider.


Det finns inget skydd i sig självt att man har ett registrerat varumärke, eller registreringsbevis hos PRV - OHIM eller Madridprotokollet då många domäner är fria för vem som helst att registrera. Trots att man kan yrka på att det rör sig om varumärkesintrång kan en sådan process bli mycket utdragen och kostsam.

Därför förebygger NMU att någon obehörig använder Era strategiska namn på Internet. Att skydda Era strategiska namn betyder mer konkurrenskraft och är en livsförsäkring för Era varumärkesrättigheter.
Genom att erbjuda olika strategipaket som är anpassade efter verksamhet och budget hjälper vi våra kunder att få bästa möjliga skydd.


Det mest grundläggande och vanliga idag, är att skydda sitt namn i de länder man har verksamhet i.


Handlingsplan

För att hålla er inom ramen för er budget och känna frid i sinnet, hjälper vi er att ta fram en handlingsplan för er domänpolicy.
Det är inte så lätt att veta i vilken ände man ska börja i och vilka avdelningar som bör vara involverade i framtagandet av en domänpolicy.

Vi har erfarenhet på området och kan förutsättningslöst visa er hur en handlingsplan åt företag och koncerner ser ut.
Sedan tar vi fram en komplett domänpolicy under ledning av respektive ansvarig avdelning på företaget.
Förutom att ni får ett viktigt skydd för era varumärkesrättigheter online, får ni även möjlighet att gallra i er domänportfölj.