FTPFTP (File Transfer Protocol) är ett överföringsprotokoll som du använder till att överföra filer till ditt webbhotell.


Det finns flertal olika program att använda till olika operativsystem. Likheten är att de påminner om "utforskaren" i Windows och "finder" i Mac OS. Det är alltså ett filhanteringsprogram där man flyttar filer mellan sin egen dator där man har innehållet till sin hemsida och mappen på en server där man lägger ut sin hemsida, s k webhotell.

Många av dessa är gratis och kan laddas ner från Internet. Vi ger inte support för användning av varje enskilt program, men hjälp till dem FTP-program finns i programmets dokumentation.


Här finns länkar till några av de:


Core FTP

Cyberduck for Mac OS X

FileZillaHur loggar jag in med FTP?


I ditt FTP-program ska du ange host (servernamn, värd), användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter har vi skickat till dig. Saknar du loginuppgifter vänligen kontakta oss.


Linux:

Alla filer och mappar laddas upp i mapp som heter “public_html”.


Windows:

Filer laddas upp i mapp som heter www eller htdocs.


Tips

Det skall ligga en index fil (t.ex. index.html) i mappen htdocs/public_html. Det är denna filen som öppnar webplatsen. Du bör endast använda små bokstäver och engelska tecken i dina filnamn. Undvik åöä samt mellanslag, annars fungerar din hemsida inte på nätet.