WebmailFörsta gången ni loggar in på webmailen, kommer Ni till "alternativ sidan" där vissa inställningar kan göras.


Där är det viktigt att Ni fyller i epostadress i rutan "Din E-postadress". Se bilden nedan. Den röda markering visar var Ni ska fylla i epostadressen. Lämnar man fältet tomt kommer ingen mail att kunna skickas från Ert konto - alltså det kommer inte att fungera!

Dessutom ska Ert namn skrivas in i raden ovanför där det står "Ditt Namn". Detta kommer att visas avsändaren till den som får Er epost.