NMU

E-POST FÖR ANDROID

Följ instruktionerna nedan för att ställa in ditt e-postkonto. Ha dina användaruppgifter till hands.
Kontakta oss via support@nmugroup.com eller 040 – 30 47 70 om du behöver hjälp
Ange din e-postadress.

E-post för android

Ange ditt lösenord.

E-post för android

Välj kontotypen ”IMAP”

E-post för android

Fyll i det kontonamn som ditt e-postkonto har, samt IMAP-servernamnet ”imap.nmugroup.com”, port 143 och välj STARTTLS. Lämna fältet för IMAP-prefix tomt.

E-post för android

Fyll i SMTP-servernamnet ”smtp.nmugroup.com”, port 587 och välj STARTTLS. Viktigt: Kryssa i ”Require sign-in” samt fyll i kontonamnet och lösenordet även här!

E-post för android

Välj inställningar enligt eget tycke & smak.

E-post för android

Ange titeln på detta e-postkonto i listan i din telefon, samt ange det namn du vill ska synas som avsändare.

E-post för android

Klar!

E-post för android

VIKTIG INFORMATION FÖR E-POST VIA ANDROID

För att läsa mail på sitt mailkonto hos NMU kan man antingen använda webmailen på adressen mail.nmugroup.com eller NMUs IMAP-server, som heter ”imap.nmugroup.com”. Man måste även ställa in att använda krypterad anslutning, helst med ”TLS” om det finns som alternativ, eller ”SSL”. Sedan ska man välja port 993, samt fylla i det användarnamn och lösenord som hör till kontot.
För att skicka mail via NMUs server så ska man ställa in att använda NMUs SMTP-server, som heter ”smtp.nmugroup.com”. Man måste även ställa in att använda krypterad anslutning, helst med ”TLS” om det finns som alternativ, eller ”SSL”. Sedan ska man välja port 587 för bästa resultat, men om det inte fungerar kan man prova med port 465 eller port 25. Man måste också kryssa i att använda ”SMTP AUTH” eller ”Authenticering”, med samma användarnamn och lösenord som till IMAP.

SERVER FÖR INKOMMANDE E-POST
imap.nmugroup.com
SERVER FÖR UTGÅENDE E-POST
smtp.nmugroup.com

AUTOSVAR

Du kan ställa in autosvar om du vet att du inte kommer att kunna svara på dina mejl ifall du är på semester eller bortrest.
Man kan välja period och vilken text du vill ska skickas som ett svar när någon mejlar dig under din frånvaro.
Du hittar Autosvar här

KONTAKTPERSONER FÖR E-POST VIA ANDROID

Teddy Hogeborn

TEDDY HOGEBORN
Systemadministratör

support@nmugroup.com
040 – 30 47 70

Björn Påhlsson

BJÖRN PÅHLSSON
Systemadministratör

support@nmugroup.com
040 – 30 47 70