NMU

WEBBHOTELL

Här har vi samlat information som rör inställningar och
annat användbart som gäller ditt webbhotell.

FTP och SFTP

Webbhotell. Om du inte har ett FTP- eller SFTP-program så rekommenderar vi WinSCP för Windows och Cyberduck för macOS. Båda stöder SFTP, vilket vi rekommenderar över gamla osäkra FTP, och är gratis. För GNU/Linux så föreslår vi gFTP, vilket du lämpligtvis av säkerhetsskäl installerar via din distributions programpakethanterare.
För att komma åt filerna på webbplatsen ”example”.se på NMUs webbhotell:
Hostwww.example.se

Usernameexample

Password••••••••••••

Uppgifterna om användarnamn och lösenord ska du ha fått från oss, och om det skulle krävas så använder FTP port 21 och SFTP port 22 – använd alltid SFTP om det är möjligt. Om det skulle vara så att din domän ”example.se” inte ännu pekar på din hemsida så ska du inte använda ”www.example.se” som värdnamn; du borde i så fall ha fått korrekt värdnamn av oss, men annars använd antingen ”web.nmugroup.com” eller ”web2.nmugroup.com” som värdnamn (vilken av dem som är korrekt beror på vilken server vi har lagt din webbplats på).
Filerna som ska tillhöra din webbplats lägger du i katalogen ”public_html”, vilken redan ska finnas. Alla andra kataloger är ej direkt synliga via webben, så där kan du lägga backuper, andra filer som ej ska synas via webben, eller vad du vill. Ett undantag är katalogen ”logs”, som innehåller loggfiler för denna webbplats. Loggfilerna är separerade i loggen ”access.log” med normala webbaccesser och ”error.log” som innehåller eventuella felmeddelanden, och är därmed lämplig att kontrollera vid felsökning och utveckling av webbsidor. Dessa loggfiler roteras varje månad så att loggfilerna ska behållas i hanterlig storlek.
(Om du inte ser katalogen ”public_html” så kan det bero på att ditt FTP-program av någon anledning visar en annan katalog. Din hemmakatalog är ”/home/example” om ditt användarnamn är ”example”.)

WordPress

När man ska installera en webbapplikation så ska man normalt sett ladda upp det in till katalogen ”public_html”. Ta till exempel WordPress. Efter att ha laddat ner ett arkiv av WordPress så får man en katalog som heter ”wordpress”, som innehåller en massa filer och underkataloger, inklusive en fil som heter ”index.php”. Detta är en ledtråd att alla dessa filer och underkataloger ska läggas direkt i katalogen ”public_html”. D.v.s. i detta fall så ska filen ”index.php” hamna som ”/home/example/public_html/index.php”. När detta är gjort så kan du fortsätta installationen av WordPress (eller vad nu för webbapplikation det kan vara) genom att gå till webbplatsen (i detta fall ”example.se”) och göra restrerande inställningar där.

Webbhotell Databas

Du ska också ha fått, från oss, kontonamn, lösenord och databasnamn till den MySQL/MariaDB-databas som tillhör din webbplats. Dessa uppgifter behövs i inställningen av din webbapplikation. De behövs också om du av någon anledning behöver direkt åtkomst till databasen; vi tillhandahåller två olika system för hantering av databaser, Adminer och phpMyAdmin, och de används båda genom din webbläsare. Vilken man väljer att använda är en smaksak. phpMyAdmin är mer skräddarsytt för MySQL/MariaDB, men Adminer har vissa finesser som phpMyadmin saknar. Du ska ha fått de korrekta länkarna från oss ihop med övriga kontouppgifter, men här är länkarna om att de skulle behövas:

Backup

Backup av webbplatser sker varje dag, och sparas dagsvis, veckovis, månadsvis eller årsvis beroende på ålder. Kontakta vår support om du behöver göra återställning från backup, och säg då hur långt tillbaka i tiden som du vill återställa ifrån så vi inte tar en backup som gjordes alltför nyligen. Vi hjälper dig skydda ditt varumärke med snabb service genom våra webbhotell.

KONTAKTPERSONER FÖR WEBBHOTELL

Teddy

TEDDY HOGEBORN
Systemadministratör
support@nmugroup.com
040 – 30 47 70

Björn

BJÖRN PÅHLSSON
Systemadministratör
support@nmugroup.com
040 – 30 47 70