NMU

DOMÄNSTRATEGI

Proaktivitet är det bästa skyddet mot
domännamnsrelaterade bedrägerier

Vad är en domänstrategi

Domänstrategi. På samma sätt som ett bolag ofta har en marknadsstrategi för sina viktiga namn, så bör man av samma skäl ha en domänstrategi och domänpolicy för sina digitala varumärken. Benämningen ”domänstrategi” riktar fokus på det externa såsom hur bolaget ska arbeta med sina domännamn utåt, vilka lydelser man ska registrera och på vilka marknader. Rutiner vid lansering av nya namn såsom varumärken eller produkter, samt rutiner vid påträffat intrång, bedrägeri eller haveri.

Varför en policy och strategi

Kort sagt sparar man både tid och pengar. Även om man vinner en domäntvist är kostnaden mätt i pengar minst den tiodubbla att i efterhand bevisa sin rätt; för att inte tala om den tid det tar och allt huvudbry. Trots att domännamn idag betraktas som en viktig immateriell tillgång, har bara ca 40 % av alla företag en utarbetad policy och strategi för sina domännamn.

Arbetet innehåller följande delar:

  • Nulägesanalys
  • Domänpolicy / domänstrategi
  • Åtgärdsplan

Att ha en utarbetad domänpolicy och domänstrategi är dessutom det enklaste sättet att förhindra intrång, spoofing, phishing eller förlust i ROI. Därför är nyckelordet är proaktivitet. Har man på förhand en utarbetad policy och strategi hur man ska arbeta med sina domännamn, så har man en garanti att man har rätt domännamn i rätt tid. Då slipper man ta tjuren vid hornen och sparar både tid och pengar på att i efterhand bevisa sin rätt.

Har ni behov av en policy & strategi för era domäner?
Kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering

Oavsett om ni idag har era domännamn hos oss eller inte kan vi hjälpa er att utvärdera om ni har behov av en policy eller strategi för era domännamn. Under genomgången får ni även en detaljerad checklista på vad som bör ingå. Vi svarar på alla dina funderingar kring domänstrategi.

VÅRT ÅTAGANDE

GLOBAL DOMÄNREGISTRERING

GLOBAL
DOMÄNREGISTRERING

PERSONLIG RÅDGIVNING

PERSONLIG
RÅDGIVNING

DNSSEC PÅ SAMTLIGA TOPPDOMÄNER

DNSSEC PÅ SAMTLIGA
TOPPDOMÄNER

TEKNISK SUPPORT MED DIREKT ÅTGÄRD

TEKNISK SUPPORT
MED DIREKT ÅTGÄRD

REGISTRAR FÖR SKANDINAVISKA DOMÄNNAMN

REGISTRAR FÖR
SKANDINAVISKA DOMÄNNAMN

RÄTT DOMÄNNAMN PÅ RÄTT MARKNAD

RÄTT DOMÄNNAMN
PÅ RÄTT MARKNAD

LOKAL NÄRVARO

LOKAL
NÄRVARO

OSLAGBARA VILLKOR

OSLAGBARA
VILLKOR

BOKA SAMTAL MED VÅR EXPERT PÅ DOMÄNSTRATEGI

Rafal
RAFAL JOHANSSON
Domänrådgivare

rafal.j@nmugroup.com
 0735 – 16 00 34