NMU

CENTRALISERING AV DOMÄNNAMN

Få full kontroll över era digitala tillgångar.

Ligger alla era domännamn och DNS hos en och samma trygga leverantör

Centralisering av domännamn. Utspridda domännamn och DNS hos olika leverantörer gör att man tappar kontrollen. Man riskerar att missa förnya ett viktigt domännamn eftersom fakturor skickas från olika håll och kan därmed hamna i spamfilter på vägen eller skickas till fel postadress. På så sätt kan viktiga tillgångar förloras. Dessutom kan det i samband med akuta uppdateringar vara svårt att få tag i rätt leverantör för ett visst domännamn och DNS. Om snabb åtgärd inte kan ske, äventyras tillgång till affärskritisk e-post och hemsida.
Under våra 20 år i branschen har vi upptäckt att det alltför ofta inträffar att ett bolag inte har sina domännamn och DNS samlade på ett och samma ställe. Vi hjälper er kostnadsfritt att göra en genomgång av er domännamnsportfölj för att identifiera domännamn och DNS som ännu ligger utspridda samt får ni även förslag på åtgärder. Vi hjälper givetvis också till med att centralisera er domännamnsportfölj under vår trygga hantering.

Lever er befintliga leverantör av era digitala varumärken
upp till era förväntningar vad gäller IT-säkerhet?

Centralisering av domännamn
Testa er hemsida för att se om den klarar av framtidens standard och anses säker, eller om det finns viktiga punkter att åtgärda. Den Nederländska staten har tillsammans med .nl-domänen tagit fram detta användbara test.
Klicka här för att komma till testet.
En procentsats avslöjar hur pass säker er hemsida är. Det bästa resultatet ska se ut som vår hemsida här nedan med 100% i resultat.

Centralisering av domännamn

ISS
Testa ert domännamns DNSer för att se om allt är korrekt uppsatt eller om det finns allvarliga brister som behöver åtgärdas. Det är Internetstiftelsen, som ansvarar för den svenska toppdomänen .se, som har tagit fram testet.
Klicka här för att komma till testet.
Ett trafikljus avslöjar hur säker era DNSer är. Det bästa resultatet ska se ut som vår hemsida här nedan med grönt ljus.

Centralisering av domännamn

ÅTGÄRDER I SAMBAND MED CENTRALISERING

IDENTIFIERING AV SAMTLIGA DOMÄNNAMN

IDENTIFIERING AV
SAMTLIGA DOMÄNNAMN

PERSONLIG RÅDGIVNING

GALLRING AV
DOMÄNPORTFÖLJEN

DNSSEC PÅ SAMTLIGA TOPPDOMÄNER

UPPDATERING TILL RÄTT
UPPGIFTER FÖR DOMÄNNAMNEN

VID BEHOV KOMPLETTERA MED RÄTT DOMÄNNAMN PÅ RÄTT MARKNAD

VID BEHOV KOMPLETTERA MED
RÄTT DOMÄNNAMN PÅ RÄTT MARKNAD

KONTAKTPERSONER FÖR CENTRALISERING AV DOMÄNNAMN

Adam

ADAM SJÖLUND
Domänrådgivare

adam.s@nmugroup.com
0735-16 00 36

Daniel

DANIEL DOROS
Client Manager

daniel.a@nmugroup.com
0735 – 16 00 37

Rafal

RAFAL JOHANSSON
Senior Client Manager

rafal.j@nmugroup.com
0735 – 16 00 34