NMU

E-POST FÖR MOZILLA THUNDERBIRD

Följ instruktionerna nedan för att ställa in ditt e-postkonto. Ha dina användaruppgifter till hands.
Kontakta oss via support@nmugroup.com eller
040 – 30 47 70 om du behöver hjälp.
Då du har ett e-postkonto hos NMU, klicka på knappen ”Hoppa över det här och använd en existerande e-postadress”.

MOZILLA THUNDERBIRD

Ange det namn du vill ska synas som avsändare,
din e-postadress och ditt lösenord.

MOZILLA THUNDERBIRD

Klicka ”Fortsätt”

MOZILLA THUNDERBIRD

Välj ”IMAP (fjärrmappar)” och klicka på ”Manuell inställning”.

MOZILLA THUNDERBIRD

Ersätt serverns värdnamn för inkommande e-post med ”imap.nmugroup.com” (välj servertypen IMAP om detta ej är gjort). Fyll i port 143 samt STARTTLS, och autentisering ”Lösenord”.

För utgående e-post så ska serverns värdnamn vara ”smtp.nmugroup.com”, port 587 samt STARTTLS, och autentisering ”Lösenord”.

Under ”Användarnamn”, för både utgående och inkommande, fyll i det kontonamn som ditt e-postkonto har.

Klicka sedan på knappen ”Testa igen”.

MOZILLA THUNDERBIRD

Klicka på knappen ”Klar”.

MOZILLA THUNDERBIRD

Klar!

MOZILLA THUNDERBIRD

VIKTIG INFORMATION FÖR E-POST med Mozilla Thunderbird

För att läsa mail på sitt mailkonto hos NMU kan man antingen använda webmailen på adressen mail.nmugroup.com eller NMUs IMAP-server, som heter ”imap.nmugroup.com”. Man måste även ställa in att använda krypterad anslutning, helst med ”TLS” om det finns som alternativ, eller ”SSL”. Sedan ska man välja port 993, samt fylla i det användarnamn och lösenord som hör till kontot.
För att skicka mail via NMUs server så ska man ställa in att använda NMUs SMTP-server, som heter ”smtp.nmugroup.com”. Man måste även ställa in att använda krypterad anslutning, helst med ”TLS” om det finns som alternativ, eller ”SSL”. Sedan ska man välja port 587 för bästa resultat, men om det inte fungerar kan man prova med port 465 eller port 25. Man måste också kryssa i att använda ”SMTP AUTH” eller ”Authenticering”, med samma användarnamn och lösenord som till IMAP.

SERVER FÖR INKOMMANDE E-POST
imap.nmugroup.com
SERVER FÖR UTGÅENDE E-POST
smtp.nmugroup.com

AUTOSVAR

Du kan ställa in autosvar om du vet att du inte kommer att kunna svara på dina mejl ifall du är på semester eller bortrest.
Man kan välja period och vilken text du vill ska skickas som ett svar när någon mejlar dig under din frånvaro.
Du hittar Autosvar här

KONTAKTPERSONER FÖR E-POST med Mozilla Thunderbird

TEDDY HOGEBORN
Systemadministratör

support@nmugroup.com
040 – 30 47 70

BJÖRN PÅHLSSON
Systemadministratör

support@nmugroup.com
040 – 30 47 70