NMU

ccTLD

ccTLD (country code top-level domain) är de nationella toppdomäner som är kopplade till ett land eller någon annan form av geografiskt område, som t.ex Europeiska Unionen, EU (med toppdomänen .eu).

CCTLD (NATIONELLA TOPPDOMÄNER)

Exempel på ccTLD är bland annat:

.no för Norge
.dk för Danmark
.fi för Finland
.uk för Storbritannien
.fr för frankrike
.de för Tyskland
.eu för Europeiska Unionen
.au för Australien

HAR ALLA LÄNDER EN EGEN CCTLD?

Alla länder har en egen toppdomän (country code top-level domain, ccTLD), också länder som inte längre existerar.

Såsom t.ex:

.dd för Östtyskland
.yu för Jugoslavien
.su för Sovjetunionen
(toppdomänen .su används fortfarande, trots Sovjetunionens upplösning, och domänregistranten tillåter även nyregistreringar)
Även länder som är ockuperade, omtvistade landområden eller större öar och ögrupper har eller kan ha egna topdomäner.

Såsom t.ex:

.eh som är reserverad för Västsahara (som är ockuperat av Marocko)
.tf för Franska sydterritorierna (egentligen Franska syd- och Antarktisterritorierna,
den landsektor av Antarktis som Frankrike ensidigt gör anspråk på samt några ögrupper utanför fastlandet i södra Indiska oceanen)
.ps för Palestina (som hittills har erkänts av cirka 130 stater, bland annat av Sverige, men som än så länge inte åtnjuter någon fullständig självständighet i praktiken)
.sj för Svalbard och Jan Mayen (norska öar/ögrupper i Arktis)
.pm för Saint-Pierre och Miquelon (en liten ögrupp i Nordamerika som tillhör Frankrike, men som har visst självstyre)
De nationella toppdomänerna (ccTLD) på Internet som reserverats för enskilda länder, och som slutar med landsändelse (till exempel .se för Sverige) har antingen två latinska bokstäver och följer ISO 3166 (med tillägg för .uk och .eu), eller också så har de icke-latinska tecken.

ANVÄNDER ALLA LÄNDER SOM HAR EN EGEN CCTLD DEN?

Alla länder använder faktiskt inte sin nationella toppdomän (ccTLD) i någon större omfattning. Ett tydligt sådant exempel är USA, som oftare använder generiska toppdomäner (som t.ex. .com, .org och .net) än sin egen nationella toppdomän (.us).

Toppdomänen .us används mest av federala och delstatliga myndigheter. Den används även i allt större utsträckning av företag.

I övrigt så används i USA mestadels generiska toppdomäner som .com, .org och .net.

Universitet använder t.ex. .edu och federala myndigheter använder oftast .gov.

Toppdomänen .com är inte knuten specifikt till USA eller reserverad för deras bruk.

.com är en generisk toppdomän.
Generiska toppdomäner är de toppdomäner som inte är kopplade till ett geografiskt område eller ett land.
Inte heller på Svalbard så använder invånare, företag och organisationer sin toppdomän (.sj) utan har oftast .no eller .com som toppdomän.

Tuvalu i Polynesien valde att hyra ut sin toppdomän (.tv) även om vissa subdomäner, såsom org.tv och edu.tv, var förbehållna organisationer på Tuvalu.

Bouvetöns toppdomän (.bv) används inte alls eftersom ön i södra Atlanten, som hör till Norge och förvaltas av Norsk Polarinstitutt, är helt obebodd.

VAD HAR SVERIGE FÖR CCTLD?

Sveriges ccTLD (toppdomän) är:

.se
Andra toppdomäner som används i större eller mindre utsträckning i Sverige är:

Generiska toppdomäner som t.ex. .com, .net, .org används i Sverige (.com är tveklöst vanligast).
Sverige använder också den nationella toppdomänen .nu (som tillhör önationen Niue i Stilla havet). Den här domänen är populär i Sverige, Danmark, Nederländerna och Belgien då ”nu” är ordet för nu på svenska, danska och nederländska.
Också .eu (för Europeiska Unionen) ökar i viss utsträckning, speciellt hos myndigheter eller företag som vänder sig till den europeiska marknaden.
.mu (toppdomän för Mauritius i Indiska oceanen) används ibland av vissa musikband, eftersom mu är de första bokstäverna i ”music”. Den används även av svenska webbplatser inriktade mot boskapsuppfödning eller mjölkproduktion på grund av likheten med den vanligt förekommande .nu och den omedelbara ljudhärmande kopplingen till kon.
.st (toppdomän för São Tomé och Príncipe utanför Västafrika) används i viss utsträckning av personer och företag i Stockholm.

NMU GROUP FÖRVALTAR DITT DOMÄNNAMN

När ni ska köpa/registrera ett domän, så gäller det att hitta ett unikt namn för just er domän som ingen annan redan har registrerat.

Dessutom så bör ni säkra upp de olika toppdomänerna för länder eller geografiska områden där ni har er verksamhet.

Våra domänexperter, med 20 års erfarenhet, hjälper er att göra en nulägesanalys av era behov och förutsättningar och hjälper er sedan att registrera rätt domännamn – på rätt marknad – för just er verksamhet.

Oavsett om ni är en organisation eller koncern, ett IT bolag eller konsulter som hjälper era kunder med att förvalta deras domännamn, så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Vi hjälper er eller era kunder med domännamn och ccTLD.