NMU

Immaterialrätten

Domännamn är idag en av de viktigaste marknadskanalerna och en viktig tillgång.
Att ha rätt domännamn för sin verksamhet har aldrig varit viktigare.

En överblick över immaterialrätten

Immaterialrätten. Det finns fyra kategorier av immaterialrätter som huvudsakligen regleras i var sin lag. Dessa immaterialrätter kan till viss del överlappa, en logotyp kan t.ex. vara skyddad av både upphovsrätt och varumärkesrätt.

De fyra kategorierna av immaterialrätten

Upphovsrätt

 • Upphovsrättslagen (URL)
 • Internationell upphovsrättsförordning (IURF)

Patenträtt

 • Patentlag (PL)
 • Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar

Varumärkesrätt

 • Varumärkeslagen (VML)
 • Firmalag

Mönsterrätt

 • Mönsterskyddslag

Därutöver finns också t.ex.:

 • Lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter (KML)
 • Växtförädlarrättslag

Immaterialrätten omfattar följande rätter och skyddsområden

 • Upphovsrätt till konstnärliga verk
  Upphovsrätten bygger på idén att den person som har skapat ett verk, av en viss verkshöjd, också skall ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Upphovsrätten kan skyddas genom bestämmelser om straff för den, som utan upphovsmannens medgivande, nyttjar verket. Lagstiftning eller praxis kan också medge skadestånd till upphovsmannen och förbud för annan att nyttja verket.Upphovsrätten skyddar t.ex. musik, film, litteratur och övrigt konstnärligt skapande, men även källkoden till datorprogram. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död.
 • Patent
  Patent är en tidsbegränsad, lagbunden rätt för någon att med ensamrätt dra kommersiell nytta av en specifik uppfinning.
 • Designskydd/Mönsterskydd
  Designskydd/Mönsterskydd ger skydd åt nyskapande designer, former och mönster för både industri- och hantverksprodukter. Detta oavsett om det handlar om prydnadsföremål eller sådana som man kan dra nytta av, t.ex. mönster på däck. Designskydd/mönsterskydd skyddar utseendet och formen på en produkt, men däremot inte själva funktionen och inte heller den bakomliggande idén. Ett designskydd gäller i max 25 år.
 • Varumärkesskydd
  Varumärkesskydd är ett skydd för någonting som är ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det skyddar ett varumärke så att andra företag inte kan använda ditt (eller någon annans) varumärke för sina produkter och tjänster.I ett varumärke så kan t.ex. ord, figurer, bokstäver/siffror, personnamn eller en slogan ingå i vad som behöver skyddas. Också skydd av en specifik utformning av själva produkten, s k förpackningsutstyrslar, kan komma ifråga.Ett varumärke måste anses unikt och det måste gå att särskilja från andra liknande varor eller tjänster. Ett registrerat varumärke ger ensamrätt för innehavaren att använda varumärket i näringsverksamhet.

  Ett varumärkesskydd gäller i tio år. Det kan därefter förlängas, med 10 år i taget, hur länge som helst.

 • Namnrätt
  Namnrätt reglerar medborgares skyldigheter och rättigheter rörande personnamn.
 • Heraldiskt vapen

NMU och immaterialrätten

NMU är din expert inom digital varumärkesrätt och dina digitala immateriella rättigheter.

Vi arbetar inte med alla aspekter av immaterialrätten utan är specialiserade inom bland annat digital varumärkesrätt, dina rättigheter online, hantering och förvaltning av dina domäner samt domäntvister.

Kontakta oss om du har stött på problem med eller kring dina immateriella tillgångar, så som ditt domännamn eller ditt varumärke online, så pratar vi om ditt ärende och vad som gäller immaterialrätten.

VÅRT ÅTAGANDE

GLOBAL DOMÄNREGISTRERING

GLOBAL
DOMÄNREGISTRERING

PERSONLIG RÅDGIVNING

PERSONLIG
RÅDGIVNING

DNSSEC PÅ SAMTLIGA TOPPDOMÄNER

DNSSEC PÅ SAMTLIGA
TOPPDOMÄNER

TEKNISK SUPPORT MED DIREKT ÅTGÄRD

TEKNISK SUPPORT
MED DIREKT ÅTGÄRD

REGISTRAR FÖR SKANDINAVISKA DOMÄNNAMN

REGISTRAR FÖR
SKANDINAVISKA DOMÄNNAMN

RÄTT DOMÄNNAMN PÅ RÄTT MARKNAD

RÄTT DOMÄNNAMN
PÅ RÄTT MARKNAD

LOKAL NÄRVARO

LOKAL
NÄRVARO

LOKAL NÄRVARO

OSLAGBARA
VILLKOR

KONTAKTPERSONER FÖR DOMÄNHANTERING

Domän

ADAM SJÖLUND

Domänrådgivare

adam.s@nmugroup.com
0735-16 00 36

Domäner

DANIEL ANDERSSON

Domänrådgivare

daniel.a@nmugroup.com
0735 – 16 00 37

toppdomän

RAFAL JOHANSSON

Senior Client Manager

rafal.j@nmugroup.com
0735 – 16 00 34