Nyheter

IPv6 den 6 juni 2012


Den 6 juni är (förutom Sveriges nationaldag) även dagen för World IPv6 Launch — en dag som många av världens och Sveriges webbsidor och Internetleverantörer gått med på att börja tillhandahålla IPv6 tillsammans med det nuvarande äldre protokollet, IPv4. NMU är naturligtvis också redo.

Vad är IPv6?

Detta är särskilt intressant för myndigheter, då den ”digitala agenda” som lades fram av näringsdepartementet säger att ”Dessutom bör alla myndigheter senast 2013 använda sig av DNSSEC och vara nåbara med IPv6.”