DNS


DNS behövs i samband med att en domän ska vara aktiv och fungera som en "pekare" till exempelvis en hemsida. Vi har egna DNS-servrar som står i Malmö och administrerar dessa med egna tekniker.


Obegränsat antal domäner
Vi har inte någon begränsning av hur många domäner som kan kopplas till Ert konto.


Vidarebefordring av www

Som i vanligt tal kallas"pekning" (forwarding på engelska). Vi kan alltså "peka" en domän i princip var som helst, en speciell undersida på Er hemsida, till ett webhotell hos någon annan leverantör eller ingenstans om domänen inte ska vara aktiv.


Avancerad DNS

Via login kan ni själva göra avancerade ändringar såsom CNAME, A-RECORD och MX för Era domäner. Självklart går det precis lika bra att ringa eller mejla supporten så utför vi Era önskningar för DNS.


Säkrare DNS

En domän kräver en DNS för att fungera (somliga toppdomäner kräver att DNS ska vara inprogrammerad INNAN domänen kan registreras), men man ska ange minst 2 för säkerhets skull. Ifall den primära skulla gå ur drift så finns det en sekundär dns så att Era domäner eller hemsidor fungerar om den ena servern skulle ligga nere av någon anledning.


Om ni idag ombesörjer egna dns:er kan ni välja att sköta dem primärt, men där vi speglar dem sekundärt på våra servrar.


Ingen pekning

Skulle domänen inte peka till någon särskild hemsida eller plats så kommer domänen att länka hit för att tala om för vederbörande om att domänen är registrerad av en kund till NMU och att det i framtiden kommer upp något på detta namn.