Domänhantering


Oavsett i vilket land Ni har registrerat Era domäner i,
centraliserar vi dem tryggt på ett och samma ställe,
via en enda leverantör. Domänerna förnyas automatiskt.
Detta är det säkraste sättet att förvalta domäner på.
Efter 10 år i branchen har vi blivit experter på domäner och har därmed alla svaren på Era frågor.


Många företag och koncerner har idag ett stort innehav av domäner. Dessa domänportföljer kräver sakkunnig, långsiktig och korrekt hantering. Detta ökar vikten av en effektiv domänstrategi och säker hantering.


Varför NMU?
Svaret är enkelt, hos oss åker Ni alltid första klass,
så luta Er bara tillbaka när vi med omsorg sköter era domäner.


Tid över till det som Ert företag är bra på?
Låt oss förvalta Din domänportfölj.

Att administrera företagets varumärken och strategiska namn på Internet är kolossalt viktigt, men ibland ett enformigt åtagande.
Att hålla sig aktuell med nyheter och följa utvecklingen samt förnya och registrera nya domännamn kan bli väldigt stressigt. Då har vi lösningen.

Låt oss stå som förvaltare. Så får Ni tid över till annat.
Tillsammans arbetar vi fram ett direktiv om hur just Ni bäst kan skydda Era viktiga namn och hur Ni ska synas på Internet. Vi har möjlighet att förvalta och registrera alla domäner som existerar på marknaden idag.

Är Era domäner kringspridda utan kontroll? Bara lugn. Vi kan konsolidera Er portfölj. Genom våra färdiga rutiner för domäntransfer kan vi enkelt lokalisera och transportera Era domäner under ett tak. Därefter har Ni via en säker login ett enkelt och överskådligt sätt Era domäner under uppsikt.


Förstklassig service
Vi som arbetar på NMU känner ett stort ansvar och förtroende att få förvalta domänportföljer åt företag och koncerner och tar vårt ansvar och åtagande på fullt allvar hela vägen.

Vi garanterar Er en förrstklassig service. Ni får hjälp att gallra i Er domänportfölj och genom att Ni centraliserar Era domäner hos en enda leverantör får Ni en lättare administration. Samtidigt etablerar Ni en fast kontakt med en specialist inom området.

Förutom att Ni får en svensk faktura har Ni även möjlighet att besluta om hur ofta Ni vill bli fakturerade - årsvis, kvartalsvis, halvårsvis - valet är Ert. Via en login kommer Ni till en kontrollpanel där Ni får en översikt på Era domäner med all nyttig information såsom förfallodatum och DNS, men även möjlighet att administrera och göra ändringar till knutna tjänster.

Vår erfarenhet i branschen har lett till goda rutiner att lokalisera och flytta domäner för att det ska vara så enkelt för Er som möljigt.


Viktiga admin-c

När vi tar över förvaltandet av Er domänportfölj sköter vi allt åt Er. Förutom att alla domäner förnyas automatiskt står vi som den viktiga epostkontakten - admin-c, för domänerna. Det innebär en trygghet för Er eftersom vi ansvarar för Era domäner, istället för att låta Er stå för den uppgiften. Risken är nämligen annars att viktiga epost rörande förnyelse eller annat kan förbises av orsaker såsom semester för den ansvariga, eller att den personen helt enkelt har slutat.

På det viset undviker ni att förlora viktiga domäner. En sådan förlust kan drabba även multinationella företag. Microsoft missade för ett par år sedan att förnya en domän, passport.com, just av en den anledningen. Många andra domänförvaltare låter kunden själv stå som ansvarig för admin-c, vilket egentligen bara kostar tid, pengar och utgör en säkerhets risk för kunden. Vårt tänkande sträcker sig längre än så, vilket skiljer oss från mängden. Ni behöver bara luta Er tillbaka, koncentrera Er på Er verksamhet så sköter vi domänerna.


Låsta domäner
Ytterligare ett skydd mot att förlora sina domännamn är att sätta ett så kallat ”transfer-lock” på dem. På så sätt förhindrar vi att dessa flyttas utan Ert skriftliga godkännande.