NMU

IPv6

IPv6 är den nyaste versionen av Internet Protocol som är ett av de grundläggande protokollen för kommunikation på Internet.

IP NUMMER

I dagsläget så är den vanligaste versionen av IP-protokollet version 4, kallat IPv4.

IPv4 specificerades i början av 80-talet och är inte anpassat efter hur Internet-användandet ser ut idag. Bland annat så erbjuder protokollet ”bara” ca fyra miljarder IP-adresser, något som på senare tid orsakat en hel del problem.

IPv6 utvecklades för att lösa detta.

VARFÖR IPV6 ISTÄLLET FÖR IPV4?

Under flera decennier har vi förlitat oss på IPv4-protokollet som har bistått med miljarder IP adresser/IP nummer till Internetanslutna enheter. Dessa adresser håller nu på att ta slut.

Då antalet möjliga IP-adresser i IPv4 inte längre är tillräckligt, utvecklades IPv6 som erbjuder nya, längre adresser.

IPv4 har med sin 32-bitars adresslängd drygt 4 miljarder möjliga adresser. Detta räcker inte till en adress till varje invånare på jorden samt all den tekniska utrustning som kan önskas kopplas in på Internet.

IPv6 löser detta genom att använda 128 bitar långa adresser istället. Detta ger en teoretisk möjlighet för nästan 340,3 sextiljoner IP-adresser.

Antalet adresser i de olika versionerna:

IPv4: 4 294 967 296 st
IPv6: 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 st

IPV6- ETT VIKTIGT UTVECKLINGSSTEG FÖR INTERNET

Många verksamheter i samhället är allt mer beroende av att kommunicera via Internet.

Införandet av IPv6 är därför ett viktigt utvecklingssteg, då det snart inte finns några fler tillgängliga IPv4-adresser.

Övergången till IPv6 har dock inte riktigt kommit i gång ännu, trots att IP-adressbristen i IPv4 snart beräknas bli akut. De två standarderna kommer därför troligtvis leva vidare sida vid sida under ganska lång tid framöver.

I länder som Sverige, där de flesta företag redan är uppkopplade och det finns relativt gott om IP-adresser, kommer övergången troligen bli en utdragen historia eftersom det inte är här bristen kommer att märkas mest.

På andra håll, som i de stora tillväxtekonomierna i Asien, lär IPv6 komma att införas snabbare.

Däremot så kommer många svenska företag behöva se till att deras webbplatser, e-postservrar och andra internetresurser går att nås över IPv6. Annars kan det hända att till exempel kunder, leverantörer och affärskontakter som enbart använder IPv6 inte kommer att kunna komma åt dessa.

FRAMTIDSSÄKRA TJÄNSTER OCH NÄT MED IPV6

De båda standarderna IPv4 och IPv6 kommer som sagt att samexistera en lång tid framöver, men de kan inte kommunicera med varandra.

När IPv4-adresserna tar helt slut, samtidigt som allt fler människor använder Internet, så kommer det att finnas användare som bara är anslutna till Internet med IPv6.

Att införa IPv6 vid sidan av IPv4 är därför en förutsättning för en organisation eller ett företag att behålla och förbättra sin förmåga att kommunicera via internet och kunna nå ut till alla.

Håller du på med elektronisk kommunikation så bör du därför framtidssäkra ditt nät och dina tjänster genom att tillhandahålla och införa IPv6-adressering.

NMU GROUPS SAMTLIGA TJÄNSTER FUNGERAR MED IPV6

Internet arbetar för fullt med att gå över till IPv6 och därmed så behövs stöd för IPv6 i samtliga led, där även DNS-leverantörens servrar behöver IPv6.

Vår vision är att vara ett självklart val för starka varumärken och företag som ställer höga krav på leverans och vill ha en enkel och trygg hantering av sin digitala närvaro på Internet.

Vi har lång erfarenhet med Internet Protocol och samtliga våra tjänster fungerar med det nya protokollet IPv6.