NMU

MAILSERVER

Mailserver (även kallad mejlserver, mail server eller e-postserver/e-post server/epost server), är en server som hanterar e-post.

VAd ÄR EN MAILSERVER OCH HUR FUNGERAR DEN?

En mailserver är en server som specifikt hanterar just e-mail. Mailservern kan dels ta emot e-post från klientdatorer och leverera dem vidare till andra mailservrar på internet och dels leverera e-post, som andra mailservrar skickat till dem, till klientdatorer.

En klientdator är den dator där du läser din e-post, t.ex. din jobbdator eller din privata dator hemma.
Även avancerade mobiltelefoner och smarttelefoner (Smartphone) med e-postmöjligheter kan i dessa sammanhang fungera som en klientdator.
Leveranskedjan för e-post ser ut så här:

Klientdator -> Mailserver -> Internet -> Mailserver -> Klientdator

KAN JAG ANVÄNDA VILKEN MAILSERVER SOM HELST PÅ INTERNET?

* Varje internetoperatör brukar ha mailservrar som du har tillgång till, både för inkommande och utgående e-post.
* Du kan i regel inte använda en mailserver som ligger hos en annan internetoperatör än din egen hur som helst.
* Det finns dock vissa undatag, som t.ex. fristående mailservrar som fungerar oberoende av internetoperatör.

HUR HITTAR MITT MAILPROGRAM RÄTT MAILSERVER PÅ INTERNET?

Varför bör man sökmotoroptimera?
Domännamnet leder e-post rätt

För att den mailserver som ditt mailprogram kommunicerar med skall veta vart mailet skall skickas så undersöker den domännamnet i den e-mailadress som du angett.

Domännamnet är det som finns direkt efter tecknet ”@” i en e-postadress.

Så om e-postadressen t.ex. är magdalena@abcdef.se, så är domännamnet ifråga alltså abcdef.se.
Via domännamnet så kan den mailserver som hanterar e-mail till och från abcdef.se lokaliseras och din mailserver skickar sedan ditt e-mail till denna mailserver.
Servrar för ingående och utgående e-post

När du startar ditt mailprogram, t.ex. Microsoft Outlook, för första gången så måste du i regel ange kontouppgifter innan du kan använda programmet.

Bland annat så måste du ange namnet på en server för utgående e-post samt namnet på en server för inkommande e-post.
Det är t.ex. här som du anger vilken SMTP-server och POP3-server som ditt mailprogram skall kommunicera med.

VAD ÄR SMTP-SERVER OCH POP3-SERVER?

När du vill skicka e-post och trycker på Skicka-knappen i ditt mailprogram så tar programmet kontakt med en server som brukar kallas för en SMTP-server.

Servern kallas så eftersom den använder protokollet SMTP för sin kommunikation.
SMTP är en förkortning för Simple Mail Transfer Protocol och har använts i många år för att leverera e-post på internet.
När du skall ladda ned e-post till ditt mailprogram så tar programmet kontakt med en annan server på internet som brukar kallas för POP3-server.

En sådan server använder protokollet POP3 för sin kommunkation.
POP3 är en förkortning för Post Office Protocol version 3.

KAN JAG KÖPA EN EGEN MAIL DOMÄN?

Ja, men det förutsätter dock i regel att du köper en egen domän.

BÖR JAG VÄLJA EN MAIL SERVER I SVERIGE?

Det finns ingenting som hindrar dig från att välja en mail server utanför Sverige.

Du bör dock först fundera på hur bra din engelska är. Vill du kanske helst kunna prata svenska om du skulle behöva ringa kundservice eftersom någonting inte fungerar?

NMU GROUP FÖRVALTAR DITT DOMÄNNAMN

När ni ska köpa/registrera en domän, så gäller det att hitta ett unikt namn för just er domän som ingen annan redan har registrerat.

Dessutom så bör ni säkra upp de olika toppdomänerna för länder eller geografiska områden där ni har er verksamhet.

Våra domänexperter, med 20 års erfarenhet, hjälper er att göra en nulägesanalys av era behov och förutsättningar och hjälper er sedan att registrera rätt domännamn – på rätt marknad – för just er verksamhet.

Oavsett om ni är en organisation eller koncern, ett IT bolag eller konsulter som hjälper era kunder med att förvalta deras domännamn, så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Vi hjälper er eller era kunder med domännamn och allt som rör din e-post och din mailserver.