NMU

Generisk toppdomän

Domännamn är idag en av de viktigaste marknadskanalerna och en viktig tillgång.
Att ha rätt domännamn för sin verksamhet har aldrig varit viktigare.

GENERISK TOPPDOMÄN (GTLD)

Generisk toppdomän (generic top level domain, gTLD) är de toppdomäner som inte är kopplade till ett specifikt land eller någon annan form av geografiskt område.
Det fanns i slutet av 2016 över 1500 godkända generiska toppdomäner (alla var dock inte aktiva), och det bedöms bli fler efter hand.

MEST FÖREKOMMANDE GENERISK TOPPDOMÄN

De kanske allra mest förekommande generiska topp­domänerna är:

.com
Tänkt för kommersiella syften, numera ingen avgränsning.
.com kommer från engelskans commercial (kommersiell) och var en av de första toppdomänerna. Den har idag växt till att vara den klart mest använda toppdomänen då många stora företag har (företagsnamn).com plus kanske nationella domäner. Det finns inga begränsningar för vem som får skaffa en .com-adress. Domänen var ursprungligen tänkt för vinstinriktade företag men används idag av alla slags företag, föreningar, privatpersoner etc.
.net
Ursprungligen tänkt för nätoperatörer, i praktiken ingen avgränsning.
.net kommer från engelskans network (nätverk) och det är en av de ursprungliga toppdomänerna. Domänen var ursprungligen avsedd att användas av nätverksorganisationer/internetleverantörer, men idag finns det inga formella restriktioner på vem som får registrera en .net-domän.
.org
Reserverad för organisationer.
Toppdomänen var en av de ursprungliga toppdomänerna, och står för organization (organisation). Idag kan vem som helst registrera en .org-domän, men toppdomänen signalerar att verksamheten är icke-kommersiell.
.biz
Reserverad för affärsverksamheter.
Bokstäverna biz är slang för engelskans business, affärsverksamhet.
Generiska topp­domäner kan vara öppna, som .com, .net och .org, eller begränsade som .int (för internationella organisationer) och .edu (för amerikanska universitet och högskolor). Det finns t.ex. formella krav på vem som får skaffa en .edu-domän, vilket har gjort det svårt för skolor och lärosäten utanför USA att skaffa en.

Det finns också sponsrade toppdomäner, till exempel .aero, som bara får användas av företag och organisationer som godkänts av en bestämd ”sponsrande” organisation.

GENERISK TOPPDOMÄN, DE URSPRUNGLIGA SOM TILLKOM 1985

.arpa
Reserverad för infrastruktur på Internet.
Ursprungligen avseende datorer anslutna via ARPANET som var föregångaren till Internet. Dessa datorer gick en period att komma åt via särskilda förbindelser. .arpa har behållits för vissa infrastrukturtjänster.
.com
Se ovan.
.edu
Se ovan.
.gov
Reserverad för USA:s regering.
Används i USA av statliga och delstatliga myndigheter.
.mil
Reserverad för USA:s försvarsdepartement.
Mil kommer från military (det engelska ordet för militär) och används av Amerikanska försvarsdepartementet. USA är det enda land som har en toppdomän för sina militära styrkor.
.net
Se ovan.
.org
Se ovan.

NÅGRA KÄNDA VARUMÄRKEN SOM LITAR PÅ OSS

Varumärken

Hur går en domänregistrering till?

För att registrera ett domän behöver du gå igenom några enkla steg. Börja med att kolla om namnet du vill registrera är ledigt. Om adressen är ledig så kan du sedan registrera den hos en återförsäljare. När du väl valt återförsäljare så genomför du registreringen av domännamnet på återförsäljarens webbplats.

Om det visar sig att du inte skulle bli nöjd med den återförsäljare som du har valt, så kan du när som helst byta.

För att byta återförsäljare så gör du så här:
Först så behöver du en auktoriseringskod, vilket är ett slags lösenord som styrker din identitet och förhindrar att obehöriga byter återförsäljare utan ditt godkännande. För att ta reda på var du hittar auktoriseringskoden kontaktar du din nuvarande återförsäljare. Vänd dig sedan till din nya återförsäljare och be dem hjälpa till med bytet. Du kommer här att bli ombedd att uppge din auktoriseringskod, se ovan. När bytet är genomfört så kommer du att få en bekräftelse från din nya återförsäljare.

RAFAL JOHANSSON

Senior Client Manager

rafal.j@nmugroup.com
0735 – 16 00 34

Att tänka på vid domänregistrering

Många företag har ett domännamn för företagets hemsida och kanske vid sidan av det också domännamn för olika produkter eller tjänster som företaget erbjuder.

Oavsett om du bara tänker använda ett enda domännamn som privatperson eller representerar ett företag med hundratals registrerade domännamn så finns det några saker som du kan tänka på för att underlätta hanteringen av domännamn.

Använd alltid en och samma e-postadress, gärna en opersonlig e-postadress, för alla ärenden som har med domännamnet att göra. Annars är det lätt att information försvinner så fort en person slutar eller om du byter personlig e-postadress. Kontrollera att den återförsäljare du använder finns registrerad som registrar.
Se också till att återförsäljaren som du använder registrerar domännamnet på dig och inte på sig själv. Det är inte ett jättevanligt problem numera men har förekommit tidigare. Seriösa återförsäljare registrerar alltid domännamnet på den kund som gjort beställningen.
Tänk framåt. Vilka behov av nya domännamn har du i framtiden och kan det finnas behov av att registrera ytterligare domännamn redan nu? Kanske vill du skapa fler sajter eller andra sidor som kräver ett eget domännamn?
Fundera på om ditt namn, företag eller organisation lätt kan stavas fel. I så fall bör du kanske överväga att också registrera felstavade versioner av ditt domännamn. Då slipper du risken för felstavade registreringar där någon annan registrerar ditt namn fast med en annan stavning.

PONTUS HARVIGSSON

Senior Client Manager

pontus.h@nmugroup.com
0735 – 16 00 35

Låt oss på NMU Group ta hand om era domänregistreringar

Våra domänexperter med 20 års erfarenhet hjälper er att göra en nulägesanalys av era behov och förutsättningar och hjälper er sedan att registrera rätt domännamn på rätt marknad för era viktiga lydelser.
Eftersom internet ständigt förändras så är det värdefullt att ha en dedikerad personlig rådgivare som håller sig ajour med det senaste och hjälper er att få en helhetsbild.
Att inte arbeta proaktivt med sin domännamnsportfölj utan i efterhand bevisa sin rätt ökar era kostnader långt mer än det tiodubbla. Hela konceptet med ”gör-det-själv” är att ansvaret helt och hållet vilar på er som kund. Dessutom ökar risken markant för ”man-in-the-middle” attacker med stor skada och kostnader som följd.
Vi arbetar med domännamn ur ett PR, IP och IT perspektiv, vilket hjälper oss att se helheten. Vi sätter domännamn, marknadsföring, varumärke, juridik och teknik i sitt rätta sammanhang. Det resulterar i att vi inte bara vet vad som skall göras, men även i vilken ordning det skall göras.
Vi kallar detta PRIPIT®.
Låt oss hjälpa er med domänregistrering.

DANIEL ANDERSSON

Domänrådgivare

daniel.a@nmugroup.com
0735 – 16 00 37