NMU

Varumärke

Domännamn är idag en av de viktigaste marknadskanalerna och en viktig tillgång.
Att ha rätt domännamn för sin verksamhet har aldrig varit viktigare.

Varumärkes domän

Varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken som används för att identifiera din eller ditt företags specifika produkt eller tjänst och skiljer dem från andras produkter eller tjänster.

Om ditt varumärke är starkt, välkänt och respekterat så kan det skapa en god igenkänning hos dina kunder.

Varumärken kan ibland vara någonting av en dold tillgång i företaget, som – rätt utnyttjad – kan generera både stort värde och konkurrensfördelar.

Varumärket är helt enkelt ett av ditt företags viktigaste konkurrensmedel och gör det lättare för dig och din produkt att synas i mängden.

Vad är ett varumärke?

Varumärken är en typ av immateriell tillgång. Innehavare av ett varumärke har ensamrätt att använda märket som symbol för varor eller tjänster enligt varumärkesrätten.

Varumärken kan avse produkter, tjänster, metoder etc.

Det gör att dina varumärken är en viktig, kanske till och med kritisk tillgång. Det är därför viktigt att du skyddar de investeringar som du har gjort i ditt varumärke.

Varumärke: Varumärkesrätt

Varumärkesrätt är den del av juridiken som behandlar rätten till varumärken och räknas som en del av immaterialrätten.

Enligt varumärkesrätten så är det innehavaren av ett varumärke som har ensamrätt att använda märket som symbol för sina varor och/eller tjänster.

Varumärken är i många fall bland de viktigaste tillgångarna ett företag kan ha. Genom att skydda ditt varumärke så hindrar du att andra använder märket på sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Det ger dig ensamrätt.

För att kunna vårda och tillvarata ditt varumärkes värde så är det väsentligt att både ta fram strategier för dess användning och agera effektivt mot intrång i rättigheterna.

Hur skyddar jag mitt varumärke?

Det allra första steget som du bör ta för att skydda ditt varumärke är att helt enkelt skicka in en ansökan om varumärkesregistrering till Patent och registreringsverket (PRV).

Det börjar bli allt svårare att ständigt hålla sig uppdaterad om den rättsliga utvecklingen, både på varumärkesrättens område och på immaterialrättens område i stort. Därför så behöver du en expert vid din sida.

En varumärkesjurist kan hjälpa dig med dina frågor kring varumärken, varumärkesrätt och immateriella tillgångar. De hjälper dig också att utforma ditt varumärkesskydd på bästa sätt redan från början, samt att navigera kring de fallgropar som finns inom varumärkesjuridiken.

Men hur skyddar jag mitt varumärke på nätet?

Ett av de allra bästa sätten att skydda ditt varumärke/dina varumärken online är att registrera varumärket som ett domännamn.

Domännamn är idag en av de viktigaste marknadskanalerna och därmed en viktig tillgång. Att ha rätt domännamn för sin verksamhet kan därför vara avgörande.

Bland våra tjänster så är därför Domänregistrering en av våra allra viktigaste och mest centrala tjänster.

Men det är inte den enda tjänsten som vi har.

Våra varumärkes- och domännamnsvårdstjänster

NMU har en vision om att vara ett självklart val för starka varumärken och företag, som ställer höga krav av leverans och vill ha en enkel och trygg hantering av sin digitala närvaro på Internet.

Vi erbjuder därför en rad smarta och smidiga tjänster för varumärkes- och domännamnvård på nätet.

 • Domänregistrering
  Våra domänexperter hjälper dig att göra en nulägesanalys av dig och ditt företags behov och förutsättningar. Vi hjälper dig sedan att registrera rätt domännamn, på rätt marknad, för era nuvarande och kommande behov. Vi arbetar med domännamn ur ett PR, IP och IT perspektiv, vilket hjälper oss att se helheten.
 • Domain Name Monitoring
  Du vill säkert veta så fort som möjligt om någon skulle registrera ett domännamn med ditt namn eller varumärke. Det hjälper inte bara att identifiera ett potentiellt varumärkesintrång på ett tidigt stadium, det hjälper dig också att ta itu med ett intrång på ett tidigt stadium och ökar möjligheterna att stoppa intrånget innan skadan hinner bli för stor.
 • Domäntvister
  Vi bedömer ditt ärende utan kostnad. Vi använder aldrig mer kraft än situationen kräver och håller på så vis nere dina kostnader.
 • Domänpolicy/domänstrategi
  Ett bolag har ofta en marknadsstrategi för sina viktiga produktnamn och varumärken. På samma sätt så bör man ha en domänpolicy och domänstrategi, för att skydda sina digitala varumärken. Att ha en utarbetad domänpolicy och domänstrategi är det enklaste sättet att förhindra intrång, spoofing, phishing, etc.

NMU Group levererar och förvaltar ditt domännamn

NMU Group är en proaktiv domänbyrå som har varit helhetsleverantör av domännamn sedan 1999.

När det gäller förvaltningen av era domännamn så garanterar vi två saker:
– Att de förnyas och är i drift.

Oavsett om ni är en organisation eller koncern, ett IT bolag eller konsulter som hjälper era kunder med att förvalta deras domännamn, så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er eller era kunder med ert varumärke.

VÅRT ÅTAGANDE

GLOBAL DOMÄNREGISTRERING

GLOBAL
DOMÄNREGISTRERING

PERSONLIG RÅDGIVNING

PERSONLIG
RÅDGIVNING

DNSSEC PÅ SAMTLIGA TOPPDOMÄNER

DNSSEC PÅ SAMTLIGA
TOPPDOMÄNER

TEKNISK SUPPORT MED DIREKT ÅTGÄRD

TEKNISK SUPPORT
MED DIREKT ÅTGÄRD

REGISTRAR FÖR SKANDINAVISKA DOMÄNNAMN

REGISTRAR FÖR
SKANDINAVISKA DOMÄNNAMN

RÄTT DOMÄNNAMN PÅ RÄTT MARKNAD

RÄTT DOMÄNNAMN
PÅ RÄTT MARKNAD

LOKAL NÄRVARO

LOKAL
NÄRVARO

LOKAL NÄRVARO

OSLAGBARA
VILLKOR

KONTAKTPERSONER FÖR DOMÄNHANTERING

Domän

ADAM SJÖLUND

Domänrådgivare

adam.s@nmugroup.com
0735-16 00 36

Domäner

DANIEL ANDERSSON

Domänrådgivare

daniel.a@nmugroup.com
0735 – 16 00 37

toppdomän

RAFAL JOHANSSON

Senior Client Manager

rafal.j@nmugroup.com
0735 – 16 00 34