NMU

DOMÄNREGISTRERING

Domännamn är idag en av de viktigaste marknadskanalerna och en viktig tillgång.
Att ha rätt domännamn för sin verksamhet har aldrig varit viktigare.

Domänregistrering

Domänregistrering är ett viktigt steg för att göra ditt företag/din organisation eller ditt varumärke synligt på Internet. Domännamn är idag en av de viktigaste marknadskanalerna och därigenom också en otroligt viktig tillgång för ett företag eller en organisation. Att ha det rätta domännamnet för sin verksamhet har därför aldrig varit viktigare. Även om många webbhotell idag erbjuder paketlösningar där både lagringsutrymme, e-posthantering och domännamnsregistrering ingår så behöver du faktiskt inte ha en webbsajt eller ens en blogg för att registrera ett domännamn.
Den som redan har en hemsida kan även registrera ytterligare domännamn om han eller hon vill.

Vad innebär domänregistrering?

Med domänregistrering menas att du registrerar en domän för ditt företag, din organisation eller för ditt personliga bruk. För att registrera ett domännamn så vänder du dig till en ackrediterad återförsäljare, en registrar. Kortfattat så kan man säga att det som händer när du registrerar ett domännamn är att det skapas ett nytt namn i en katalog som består av världens alla domännamn, samt vilka datorer (och servrar) dessa pekar till. Många webbhotell är återförsäljare av domännamn, men det finns också andra registrarer, exempelvis konsult- eller advokatbyråer där du kan registrera domän.

Återförsäljarna/registrarerna erbjuder olika nationella och/eller generiska domännamn som kan registreras, såsom: .se, .no, .dk, .com, .nu, .net.

NÅGRA KÄNDA VARUMÄRKEN SOM LITAR PÅ OSS

Varumärken

Hur går en domänregistrering till?

För att registrera ett domän behöver du gå igenom några enkla steg. Börja med att kolla om namnet du vill registrera är ledigt. Om adressen är ledig så kan du sedan registrera den hos en återförsäljare. När du väl valt återförsäljare så genomför du registreringen av domännamnet på återförsäljarens webbplats.

Om det visar sig att du inte skulle bli nöjd med den återförsäljare som du har valt, så kan du när som helst byta.

För att byta återförsäljare så gör du så här:
Först så behöver du en auktoriseringskod, vilket är ett slags lösenord som styrker din identitet och förhindrar att obehöriga byter återförsäljare utan ditt godkännande. För att ta reda på var du hittar auktoriseringskoden kontaktar du din nuvarande återförsäljare. Vänd dig sedan till din nya återförsäljare och be dem hjälpa till med bytet. Du kommer här att bli ombedd att uppge din auktoriseringskod, se ovan. När bytet är genomfört så kommer du att få en bekräftelse från din nya återförsäljare.

RAFAL JOHANSSON

Senior Client Manager

rafal.j@nmugroup.com
0735 – 16 00 34

Att tänka på vid domänregistrering

Många företag har ett domännamn för företagets hemsida och kanske vid sidan av det också domännamn för olika produkter eller tjänster som företaget erbjuder.

Oavsett om du bara tänker använda ett enda domännamn som privatperson eller representerar ett företag med hundratals registrerade domännamn så finns det några saker som du kan tänka på för att underlätta hanteringen av domännamn.

Använd alltid en och samma e-postadress, gärna en opersonlig e-postadress, för alla ärenden som har med domännamnet att göra. Annars är det lätt att information försvinner så fort en person slutar eller om du byter personlig e-postadress. Kontrollera att den återförsäljare du använder finns registrerad som registrar.
Se också till att återförsäljaren som du använder registrerar domännamnet på dig och inte på sig själv. Det är inte ett jättevanligt problem numera men har förekommit tidigare. Seriösa återförsäljare registrerar alltid domännamnet på den kund som gjort beställningen.
Tänk framåt. Vilka behov av nya domännamn har du i framtiden och kan det finnas behov av att registrera ytterligare domännamn redan nu? Kanske vill du skapa fler sajter eller andra sidor som kräver ett eget domännamn?
Fundera på om ditt namn, företag eller organisation lätt kan stavas fel. I så fall bör du kanske överväga att också registrera felstavade versioner av ditt domännamn. Då slipper du risken för felstavade registreringar där någon annan registrerar ditt namn fast med en annan stavning.

Låt oss på NMU Group ta hand om era domänregistreringar

Våra domänexperter med 20 års erfarenhet hjälper er att göra en nulägesanalys av era behov och förutsättningar och hjälper er sedan att registrera rätt domännamn på rätt marknad för era viktiga lydelser.
Eftersom internet ständigt förändras så är det värdefullt att ha en dedikerad personlig rådgivare som håller sig ajour med det senaste och hjälper er att få en helhetsbild.
Att inte arbeta proaktivt med sin domännamnsportfölj utan i efterhand bevisa sin rätt ökar era kostnader långt mer än det tiodubbla. Hela konceptet med ”gör-det-själv” är att ansvaret helt och hållet vilar på er som kund. Dessutom ökar risken markant för ”man-in-the-middle” attacker med stor skada och kostnader som följd.
Vi arbetar med domännamn ur ett PR, IP och IT perspektiv, vilket hjälper oss att se helheten. Vi sätter domännamn, marknadsföring, varumärke, juridik och teknik i sitt rätta sammanhang. Det resulterar i att vi inte bara vet vad som skall göras, men även i vilken ordning det skall göras.
Vi kallar detta PRIPIT®.
Låt oss hjälpa er med domänregistrering.

DANIEL ANDERSSON

Domänrådgivare

daniel.a@nmugroup.com
0735 – 16 00 37