NMU

GENERISK TOPPDOMÄN

Generisk toppdomän (generic top level domain, gTLD) är de toppdomäner som inte är kopplade till ett specifikt land eller någon annan form av geografiskt område.

GENERISK TOPPDOMÄN (GTLD)

Det fanns i slutet av 2016 över 1500 godkända generiska toppdomäner (alla var dock inte aktiva), och det bedöms bli fler efter hand.

MEST FÖREKOMMANDE GENERISK TOPPDOMÄN

De kanske allra mest förekommande generiska topp­domänerna är:

.com
Tänkt för kommersiella syften, numera ingen avgränsning.
.com kommer från engelskans commercial (kommersiell) och var en av de första toppdomänerna. Den har idag växt till att vara den klart mest använda toppdomänen då många stora företag har (företagsnamn).com plus kanske nationella domäner. Det finns inga begränsningar för vem som får skaffa en .com-adress. Domänen var ursprungligen tänkt för vinstinriktade företag men används idag av alla slags företag, föreningar, privatpersoner etc.

.net
Ursprungligen tänkt för nätoperatörer, i praktiken ingen avgränsning.
.net kommer från engelskans network (nätverk) och det är en av de ursprungliga toppdomänerna. Domänen var ursprungligen avsedd att användas av nätverksorganisationer/internetleverantörer, men idag finns det inga formella restriktioner på vem som får registrera en .net-domän.

.org
Reserverad för organisationer.
Toppdomänen var en av de ursprungliga toppdomänerna, och står för organization (organisation). Idag kan vem som helst registrera en .org-domän, men toppdomänen signalerar att verksamheten är icke-kommersiell.

.biz
Reserverad för affärsverksamheter.
Bokstäverna biz är slang för engelskans business, affärsverksamhet.
Generiska topp­domäner kan vara öppna, som .com, .net och .org, eller begränsade som .int (för internationella organisationer) och .edu (för amerikanska universitet och högskolor). Det finns t.ex. formella krav på vem som får skaffa en .edu-domän, vilket har gjort det svårt för skolor och lärosäten utanför USA att skaffa en.

Det finns också sponsrade toppdomäner, till exempel .aero, som bara får användas av företag och organisationer som godkänts av en bestämd ”sponsrande” organisation.

GENERISK TOPPDOMÄN, DE URSPRUNGLIGA SOM TILLKOM 1985

.arpa
Reserverad för infrastruktur på Internet.
Ursprungligen avseende datorer anslutna via ARPANET som var föregångaren till Internet. Dessa datorer gick en period att komma åt via särskilda förbindelser.
.arpa har behållits för vissa infrastrukturtjänster.

.com
Se ovan.

.edu
Se ovan.

.gov
Reserverad för USA:s regering.
Används i USA av statliga och delstatliga myndigheter.

.mil
Reserverad för USA:s försvarsdepartement.
Mil kommer från military (det engelska ordet för militär) och används av Amerikanska försvarsdepartementet. USA är det enda land som har en toppdomän för sina militära styrkor.

.net
Se ovan.

.org
Se ovan.

GENERISKA TOPPDOMÄN TILLKOMNA 2000 ELLER SENARE

År 2000 infördes sju nya generiska topp­domäner:

.aero
Reserverad för flygbolag.
Domänen var den första toppdomänen avsedd för en specifik bransch.

.biz
Se ovan.

.coop
Reserverad för kooperativ verksamhet.
Domänen skapades för att lätta på den överbelastade .com-toppdomänen. Enbart kooperativa organisationer som är medlemmar i en organisation för kooperativ kan få en domän under .coop.

.info
Tänkt för informationssajter, i praktiken ingen avgränsning.

.museum
Reserverad för museer.

.name
Reserverat för privatpersoner.

.pro
Reserverat för webbplatser för legitimerade personer inom vissa yrken.
Avser för närvarande advokater, revisorer, läkare och ingenjörer. För att få registrera en .pro-domän måste man visa att man är behörig. Det finns tio underdomäner bland annat: .law.pro, .med.pro, .eng.pro och .cpa.pro.
Av dessa är .info helt öppen. För att man skall få registrera en domän under .name så krävs det bara att man är en människa, inte ett företag. De andra fem domänerna är sponsrade.

GENERISK TOPPDOMÄN, VANLIGT FÖREKOMMANDE, TILLKOMNA EFTER 2000

Under 00-talet infördes fler generiska toppdomäner, så som t.ex:

.jobs
Reserverat för arbetsökning. Skapad speciellt för företag som vill anställa.

.mobi
Reserverat för mobilt anpassade webbplatser (mobilsajter).
Domänen är endast till för det mobila internet – domäner som riktar sig mot exempelvis mobiltelefoner.

.tel
Reserverat för kommunikationswebbplatser.

.travel
Reserverat för reseföretag.

LOKALA OCH REGIONAL GENERISKA TOPPDOMÄNER

.asia
Reserverat för webbplatser i Asien.

.cat
Toppdomäns som är avsedd för sajter på det katalanska språket eller om den katalanska kulturen.

.stockholm
Ägs av Stockholms stad.
Det finns också privata toppdomäner som företag, organisationer, myndigheter och i princip även privatpersoner kan inrätta mot en hög avgift.

NMU GROUP FÖRVALTAR DITT DOMÄNNAMN

När ni ska köpa/registrera en domän, så gäller det att hitta ett unikt namn för just er domän som ingen annan redan har registrerat.

Dessutom så bör ni säkra upp de olika toppdomänerna för länder eller geografiska områden där ni har er verksamhet.

Våra domänexperter, med 20 års erfarenhet, hjälper er att göra en nulägesanalys av era behov och förutsättningar och hjälper er sedan att registrera rätt domännamn – på rätt marknad – för just er verksamhet.

Oavsett om ni är en organisation eller koncern, ett IT bolag eller konsulter som hjälper era kunder med att förvalta deras domännamn, så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Vi hjälper er eller era kunder med domännamn och generisk toppdomän.

NÅGRA KÄNDA VARUMÄRKEN SOM LITAR PÅ OSS

Varumärken