NMU

Immateriella rättigheter

Domännamn är idag en av de viktigaste marknadskanalerna och en viktig tillgång.
Att ha rätt domännamn för sin verksamhet har aldrig varit viktigare.

Immateriella rättigheter betyder

Immateriella rättigheter är uppdelade i fyra kategorier:

 • Upphovsrätt
 • Patenträtt
 • Varumärkesrätt
 • Mönsterrätt

För samtliga rättigheter, förutom upphovsrätt, så krävs ansökan och registrering.

De immateriella rättigheterna ger rättighetsinnehavaren tidsbegränsad ensamrätt till sina tillgångar.

Exempelvis ensamrätt att framställa kopior, utnyttja en uppfinning kommersiellt eller använda sig av ett varumärke eller en design.

Vad är immateriell rättighet eller en immateriell tillgång?

Immateriella rättigheter betyder din rättighet till en förmögenhetsrättslig tillgång som inte är ett fysiskt föremål. Det vill säga tillgångar som man inte alltid kan se eller ta på, såsom t.ex. licenser, goodwill och patent.

Exempel på immateriella tillgångar är:

 • Upphovsrätt till konstnärliga verk (t.ex. texter, bilder etc)
 • Patent
 • Kunskap (s.k. know-how)
 • Uppfinningar
 • Designskydd/Mönsterskydd
 • Varumärkesskydd
 • Namnrätt
 • Heraldiskt vapen

Ofta ligger det stora eller potentiellt stora värden i dessa tillgångar. En väl genomförd strategi för att skydda dessa tillgångar är därför av stor betydelse för såväl ett bolags värde och framtidsutsikter, som en upphovsmans rättigheter till sitt verk.

Hur skyddar man sin rättighet till en immateriell tillgång?

De immateriella tillgångarna skyddar du på olika sätt, beroende på vad för slags tillgång som det rör sig om.

De allra vanligaste immaterialrättsliga skydden som företag och organisationer är i behov av är:

 • Patent
 • Varumärken
 • Firmanamn
 • Design
 • Upphovsrätt
 • Domännamn

Om ditt bolag har skyddat en sådan immateriell tillgång så innebär det att ni har ensamrätt att använda den kommersiellt.

Du har också möjlighet att licensiera tillgången till andra bolag, och på så vis utnyttja dess värde.

Domänleverantören hjälper dig att samla dina domäner

I samband med att du samlar dina domännamn hos en domänleverantör så hjälper leverantören dig med bland annat:

 • Identifiering av samtliga domännamn.
 • Personlig rådgivning.
 • Gallring av domänportföljen.
 • DNSSEC på samtliga toppdomäner.
 • Uppdatering till rätt uppgifter för domännamnen.
 • Vid behov komplettera med rätt domännamn på rätt marknad.

Vad kan NMU hjälpa mig med när det gäller mina immateriella rättigheter?

NMU är experter inom digital varumärkesrätt och dina immateriella rättigheter online. Domännamn är vår specialitet.

Vi hjälper dig:

 • Med att registrera, förvärva och förvalta dina domännamn.
 • Att upprätta en domänpolicy/domänstrategi.
 • Om du hamnar i en domäntvist.
 • Att skydda och försvara ditt varumärke online.

Immateriella rättigheter avtal

Om du upphandlar något som innehåller ett skapande eller en innovation så är det viktigt att du avtalar om de immateriella rättigheterna.

En överblick över immaterialrätter

Det finns, som vi nämnde ovan, fyra stora kategorier av immaterialrätter som huvudsakligen regleras i var sin lag. Dessa immaterialrätter kan till viss del överlappa, en logotyp kan t.ex. vara skyddad av både upphovsrätt och varumärkesrätt.

Här kan du läsa mera om immaterialrätten.

NMU är din expert inom digital varumärkesrätt och dina digitala immateriella rättigheter

NMU arbetar inte med alla aspekter av immaterialrätten. Vi är specialiserade inom digital varumärkesrätt, dina rättigheter online, hantering av dina domäner samt domäntvister.

Kontakta oss om du har stött på problem med eller kring dina immateriella tillgångar, så som ditt domännamn eller ditt varumärke online, så pratar vi om ditt ärende och vad som gäller när det kommer till immateriella rättigheter.

VÅRT ÅTAGANDE

GLOBAL DOMÄNREGISTRERING

GLOBAL
DOMÄNREGISTRERING

PERSONLIG RÅDGIVNING

PERSONLIG
RÅDGIVNING

DNSSEC PÅ SAMTLIGA TOPPDOMÄNER

DNSSEC PÅ SAMTLIGA
TOPPDOMÄNER

TEKNISK SUPPORT MED DIREKT ÅTGÄRD

TEKNISK SUPPORT
MED DIREKT ÅTGÄRD

REGISTRAR FÖR SKANDINAVISKA DOMÄNNAMN

REGISTRAR FÖR
SKANDINAVISKA DOMÄNNAMN

RÄTT DOMÄNNAMN PÅ RÄTT MARKNAD

RÄTT DOMÄNNAMN
PÅ RÄTT MARKNAD

LOKAL NÄRVARO

LOKAL
NÄRVARO

LOKAL NÄRVARO

OSLAGBARA
VILLKOR

KONTAKTPERSONER FÖR DOMÄNHANTERING

Domän

ADAM SJÖLUND

Domänrådgivare

adam.s@nmugroup.com
0735-16 00 36

Domäner

DANIEL ANDERSSON

Domänrådgivare

daniel.a@nmugroup.com
0735 – 16 00 37

toppdomän

RAFAL JOHANSSON

Senior Client Manager

rafal.j@nmugroup.com
0735 – 16 00 34