NMU

.net

.net är en av de mest använda generiska toppdomänerna. Från början var toppdomän .net tänkt för nätoperatörer, men i praktiken så ingen avgränsning. Bokstäverna i domänen kommer från engelskans network.

Toppdomänen .net, ursprung och användning

Toppdomänen .net är en av de ursprungliga generiska toppdomänerna och skapades i januari 1985 tillsammans med domänerna .edu, .gov, .mil, .net, .org och .arpa. Ursprungligen var denna toppdomän avsedd för organisationer som arbetade med Internets infrastruktur, t.ex. internetleverantörer. Bokstäverna kommer från engelskans network, nätverk. Toppdomänen används ofta, i likhet med de generiska toppdomänerna .com och .org, i Sverige. Av dessa så är toppdomänen .com den tveklöst vanligaste, men också .net har funnit ett vidare användningsområde och är idag t.ex. en rätt populär toppdomän för olika former av affärsnätverk eller social nätverk.

Vem får registrera en .net-domän?

Även om den generiska toppdomänen ursprungligen var tänkt för nätoperatörer och andra organisationer som arbetade med Internets infrastruktur, såsom t.ex. internetleverantörer, så finns det idag inga formella restriktioner på vem som får registrera en .net-domän.

Några formella restriktioner på vem som får registrera en .net-domän har man inte hållit på, och domänen används allmänt av andra organisationer än internetföretag.

Alla privatpersoner, organisationer och företag kan därför registrera en .net domän.

Återförsäljarna/registrarerna erbjuder olika nationella och/eller generiska domännamn som kan registreras, såsom: .se, .no, .dk, .com, .nu, .net.

NÅGRA KÄNDA VARUMÄRKEN SOM LITAR PÅ OSS

Varumärken

Varför skulle jag välja en .net-toppdomän?

En vanlig anledning för att välja .net kan vara att (företagsnamnet).se eller (företagsnamnet).com redan är upptaget när ditt företag skall registrera sin domän och du inte kan eller är beredd att ändra på ditt domännamn. Toppdomänen .net brukar i de flesta fall då funka bra.

Om du väljer att skaffa en .net domän istället för vår nationella .se toppdomän så får du också en vidare internationell räckvidd eftersom.net är en av de ursprungliga generiska toppdomänerna. Den har därigenom funnits med från början och är idag en välkänd, väl inarbetad och betrodd toppdomän.

Om du i din verksamhet har omfattande kontakter med USA – där man inte i särskilt stor utsträckning använder sin egen nationella toppdomän (.us) utan mestadels använder någon av de generiska toppdomänerna (.com, .net, .org, etc) – så kan det vara en fördel att ha ett domännamn med toppdomänen .net. Du blir helt enkelt lättare att hitta för engelskspråkiga/amerikanska kunder.

RAFAL JOHANSSON

Senior Client Manager

rafal.j@nmugroup.com
0735 – 16 00 34

.net – en populär toppdomän

När ni ska köpa/registrera en domän, så gäller det att hitta ett unikt namn för just er domän som ingen annan redan har registrerat.

Dessutom så bör ni säkra upp de olika toppdomänerna för länder eller geografiska områden där ni har er verksamhet.

Våra domänexperter, med 20 års erfarenhet, hjälper er att göra en nulägesanalys av era behov och förutsättningar och hjälper er sedan att registrera rätt domännamn – på rätt marknad – för just er verksamhet.

Oavsett om ni är en organisation eller koncern, ett IT bolag eller konsulter som hjälper era kunder med att förvalta deras domännamn, så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Vi hjälper er eller era kunder med domännamn och den generiska toppdomänen .net.