NMU

.org

.org är en av de mest använda generiska toppdomänerna i domännamnssystemet. Namnet står för organisation och toppdomänen var ursprungligen avsedd för organisationer som inte uppfyllde kraven för andra toppdomäner.

Toppdomänen .org, ursprung och användning

DNS, Domain Name System, är ett protokoll för att i ett globalt nätverk av DNS-servers kunna ställa frågor och få svar. Om den aktuella servern inte känner till svaret så kan den i så fall svara med en hänvisning till en annan server istället.

Toppdomänen .org var en av de första generiska toppdomänerna och skapades i januari 1985 tillsammans med domänerna edu, gov, mil, net, com och arpa. Toppdomänen var avsedd för icke-kommersiella, icke-statliga organisationer.

Det kan t.ex. handla om:

  • Ideella föreningar
  • Stiftelser
  • Kulturella institutioner
  • Religiösa organisationer

Domänen har sedan 1 januari 2003 administrerats av Public Interest Registry.

Toppdomänen används, i likhet med de generiska toppdomänerna .com och .net, också i viss utsträckning i Sverige.

Får vem som helst registrera en .org-domän?

Även om den generiska toppdomänen .org ursprungligen var tänkt för icke-kommersiella, icke-statliga organisationer och andra liknande organisationer, så finns det idag inga formella restriktioner på vem som får registrera en .org-domän.

  • Du bör dock vara medveten om att det kan finnas en allmän förväntan att en sajt med en .org-domän skall vara någon form av ideell förening, stiftelse eller annan form av organisation.

Om du registrerar en .org-toppdomän för en rent kommersiell sajt, utan någon anknytning till något slags organisation eller motsvarande, så kan såväl förväntningarna som resultatet bli litet felaktiga.

NÅGRA KÄNDA VARUMÄRKEN SOM LITAR PÅ OSS

Varumärken

Varför skulle jag välja en .org-toppdomän?

Ett .org-domännamn hjälper dig bli ett väletablerat varumärke med förtroende och integritet. Idag anses .org-domäner vara de mest pålitliga på internet och skräddarsydda för icke-kommersiella organisationer såsom t.ex.:

  • Kulturella institutioner
  • Ideella föreningar
  • Stiftelser
  • Religiösa organisationer

Om du väljer att skaffa en .org domän istället för vår nationella .se toppdomän så får du en välkänd, väl inarbetad och betrodd toppdomän.

Det kan också vara en fördel att ha ett domännamn med toppdomänen .org om du t.ex. i din verksamhet har omfattande kontakter med USA, där man inte i särskilt stor utsträckning använder sin egen nationella toppdomän (.us) utan mestadels använder någon av de generiska toppdomänerna (.com, .net, .org, etc). Du blir helt enkelt lättare att hitta för engelskspråkiga/amerikanska kunder.

RAFAL JOHANSSON

Senior Client Manager

rafal.j@nmugroup.com
0735 – 16 00 34

NMU Group förvaltar ditt domännamn

När ni ska köpa/registrera en domän, så gäller det att hitta ett unikt namn för just er domän som ingen annan redan har registrerat.

Dessutom så bör ni säkra upp de olika toppdomänerna för länder eller geografiska områden där ni har er verksamhet.

Våra domänexperter, med 20 års erfarenhet, hjälper er att göra en nulägesanalys av era behov och förutsättningar och hjälper er sedan att registrera rätt domännamn – på rätt marknad – för just er verksamhet.

Oavsett om ni är en organisation eller koncern, ett IT bolag eller konsulter som hjälper era kunder med att förvalta deras domännamn, så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Vi hjälper er eller era kunder med domännamn och den generiska toppdomänen .org.