Trademark Infringement

Något som blir allt vanligare är varumärkesintrång. Det är just därför som många ansöker om att få sitt varumärke eller sin produkt skyddad.
Det underlättar nämligen om man drabbas av varumärkesintrång.
Nedan kommer vi att gå igenom några tips kring ämnet.

NMU tipsar gällande varumärkesintrång på webben.

Vad ska ni göra om ni misstänker intrång?

Konfrontera inte den misstänkte direkt. Samla istället in så mycket digitala bevis som det bara går. Vi har hjälpt många kunder att samla in och leta reda på digitala ”fingeravtryck”. Bevismaterialet har sedan hjälpt oss att stänga ned hemsidan och domännamnet som gjort intrång. Om inte motparten är villig till att stänga ned eller förhandla inleds en rättsprocess.

Vad kan man göra för att upptäcka intrång?

Om ni verkar globalt och har ett globalt känt varumärke är det större risk att drabbas av intrång. Nationellt kända varumärken kan såklart också drabbas. För att upptäcka intrång kan man övervaka sitt varumärke på internet. Med vår Domain Monitoring-tjänst får ni rapporter på om någon har registrerat ert varumärke eller en liknande stavning av det under någon domän (t.ex. .de, .biz, .co.uk, osv.). På det här sättet har vi hjälpt många att upptäcka intrång och att stoppa det i ett tidigt skede. Det går även att göra en mer omfattande monitoring om så önskas.

Vad kan man göra för att förhindra intrång?

Registrera nödvändiga domännamn samtidigt, eller tidigare, som du lämnar in ansökan för varumärket. Vi har sett en trend där tredje part registrerar domännamn samma dag som varumärket blir registrerat eller under tiden varumärkesansökan ligger inne, vilket är publik information. Tredje parts mål med detta är nästan uteslutande att sälja det till bolaget som nyligen registrerat sitt varumärke. Det finns ett tydligt samband med att intrång ökar för de varumärken som inte sätter ner foten och arbetar med problemet.

Via vår samarbetspartner (Advokatbyrån Gulliksson) kan vi hjälpa er att få era immateriella tillgångar skyddade under respektive land och i rätt klass. Och vi, NMU, kan hjälpa er med att skydda de immateriella tillgångarna digitalt (domännamnen).

Vi på NMU är ödmjuka i den här frågan och kan långt ifrån allt. Därför har vi kort intervjuat Hans-Anders Odh, Partner på Advokatbyrån Gulliksson.

De två vanligaste misstagen många bolag gör när de ska registrera varumärke?

Innan man väljer ett nytt namn bör man undersöka dels risken av att namnet gör intrång i annans tidigare känneteckensrättighet, dels möjligheten av att registrera namnet på de marknader där man planerar att använda varumärket. Många missar detta, vilket kan leda till problem, stora kostnader och i värsta fall domstolsprocesser efter att märket har lanserats. Om märket gör intrång i annans varumärke kan det innebära att det måste bytas ut och att man får ta en ny kostnad för en dyr lansering av det nya varumärket. Dessutom riskerar man även att stå kostnaden för skadestånd och rättegångar på grund av intrånget. Detta kan undvikas genom en inledande undersökning av namnförslaget innan registrering och lansering. Vidare bör man utreda så att namnet inte har en obehaglig betydelse på främmande språk samt att namnet är tillgängligt som domännamn för de toppdomäner man önskar att använda.

Vad ska man tänka på innan man registrerar ett varumärke?

Förutom att göra ovannämnda undersökningar bör man tänka igenom vilka varor och tjänster som varumärket kommer att användas för så att man kan utforma en varu- och tjänsteförteckning som täcker in den verksamhet man önskar driva. Vidare bör man bestämma sig för vilka geografiska marknader man kommer att använda varumärket på inom den närmaste framtiden. Detta sammantagen kommer sedan ligga till grund för vilken ansökningsstrategi man väljer. Ansökningskostnaden och framtida förnyelsekostnader kan variera mycket beroende på vilken ansökningsstrategi man väljer.

2020 har varit allt annat än ett normalt år. Har pandemin påverkat sättet eller synen på hur man jobbar med varumärkesskydd?

Pandemin har inte påverkat strategierna för immaterialrättsligt skydd. Det är samma principer som ska beaktas nu som tidigare.

Vi uppskattar mycket att Hans-Anders Odh på Advokatbyrån Gulliksson ville ställa upp på en kort intervju och ge några riktigt bra tips kring vad man behöver tänka på kring varumärkesskydd.

Den avslutande frågan: Är det värt att skydda sitt varumärke?

Erfarenheten visar att det blir mer lönsamt i längden för företag att jobba proaktivt och skydda de varumärken man använder. Om man inte skyddar sina egna varumärken kanske någon annan gör det och då kan man inte driva verksamheten vidare som planerat. Ett intrång kan orsaka stor skada eller till och med vara helt förödande, och detta kan ofta undvikas om man gör varumärkesundersökningar och skyddar varumärkena innan lansering. Genom att skydda ert varumärke skyddas även de investeringar som ni lägger på marknadsföring och PR.

En annan aspekt värd att nämna är att tilliten från era kunder ökar om det inte finns en mängd kopior på marknaden. Ett skyddat varumärke har en garantifunktion som innebär att kunderna ska kunna lita på att varan kommer från ett visst företag. Med rätt varumärkesstrategi kommer ni således få lojalare kunder.

Om ni är intresserade av att utveckla er strategi för era digitala och traditionella varumärken är ni välkomna att boka ett möte med oss och vår samarbetspartner, Advokatbyrån Gulliksson. Det gör ni på vår hemsida (www.nmugroup.com) eller genom att skriva ett mejl till contact@nmugroup.com.