Nordisk Media Utveckling AB förvärvar Frobbit AB

Nordisk Media Utveckling AB (hädanefter NMU) är ett bolag som jobbar med att förvalta, bevaka och skydda kunders varumärken på Internet. Bolaget har funnits sedan 1999 och har vuxit fram som den självklara partnern för företag som prioriterar personlig service och säkerhet, har den 1 mars 2022 förvärvat Frobbit AB, en pionjär inom domännamnsbranschen på den svenska marknaden. Grundaren, Eva Frölich, var bland annat med och startade nic.se 1997.

Frobbit har verkat inom samma bransch som NMU och erbjudit tjänster inom domännamn, DNS, webbhotell och e-post för privatpersoner och företag och kommer successivt att fasas in och bli en del av NMU’s varumärke. Med detta förvärv kommer NMU att stärka sin position på den svenska marknaden och fortsätta erbjuda de nya kunderna samma service och kvalitet som förut.

NMU har vuxit fram till det självklara valet för de som prioriterar säkerhet och personlig service. NMU är en helhetsleverantör för både mindre och större bolag när det kommer till att skydda sitt varumärke online med tjänster kopplade till domännamn, DNS, webbhotell och e-postsäkerhet.

NMU och Frobbit delar samma värderingar och har kundens bästa för ögonen och tror på långsiktiga kundrelationer. Enligt bolagen själva har detta varit en stark orsak till att förvärvet blivit av.

Kommentar Frobbit AB’s VD:
”NMU var det naturliga valet för Frobbit när det nu var dags för mig att gå i pension. NMU delar Frobbit ́s värderingar gällande hur domännamnsportföljer ska hanteras samt är starka tekniskt vilket är något Frobbit ́s kunder efterfrågar och uppskattar. Jag är övertygad om att NMU kommer ta hand om våra domännamninnehavare på bästa möjliga sätt.”
//Eva Frölich

Kommentar NMU’s VD:
”Frobbit har under en lång tid varit en ansedd aktör inom domännamnsvärlden, och Eva är på ett sätt en ikon i den här branschen. Att NMU får möjlighet att växa på det här sättet ser jag som ett tecken på gemensam syn på kärnvärden. Det är också ett privilegium att få fortsätta leverera tjänster med kunskap och kundfokus i Frobbits anda.”
//Adam Johansson

Läs hela intervjun här